LAB - Het netwerk

De kwaliteit van onderwijs verbeteren op basis van evidenced-informed werken; kennis vanuit (onderzoeks)praktijk laten leiden tot verbeteringen in je eigen onderwijs. Het Leidse regionale netwerk voor academisch geschoolde leerkrachten heeft als doel om van en met elkaar te leren tijdens bijeenkomsten waar professionalisering en kennisdeling centraal staan. Voor deze beroepsgroep is het namelijk waardevol om de academische kennis en vaardigheden te onderhouden door resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en te vertalen naar de praktijk. Daarnaast biedt het netwerk een plek waar leerkrachten van elkaar kunnen leren, door kennis en ervaringen uit te wisselen. Speerpunten van het netwerk zijn inspireren (wetenschappelijke kennis opdoen), intervisie (ervaringen uitwisselen) en netwerken (elkaar leren kennen).

Binnen het netwerk wordt bovendien aandacht besteed aan de positionering van academische leerkrachten in de school. Het is van belang dat iedere academische leerkracht onderzoekt wat zijn/haar persoonlijke behoeftes, ambities, competenties en wensen zijn en hoe deze ingezet kunnen worden in het onderwijs of in onderwijsgerelateerde organisaties.

Home
Onderwijs in de Leidse regio

Praktijkervaringen

Loading...