Pedagogisch advies

Elk CJG heeft een pedagogisch adviseur voor opvoedvragen die iets meer aandacht vraagt dan de jeugdverpleegkundige kan bieden. Voor iedereen met kinderen tot 18 jaar.

Meer info? Bekijk de website van het CJG
Op locatie
Leerlingen t/m 18 jaar oud.
Kosten gedekt door de gemeente

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.