Ondersteuningsteams VO

Door te werken volgens de werkwijze van het Ondersteuningsteam komt er meer lijn in de preventie-activiteiten en is het voor eenieder duidelijk wie wat en wanneer op de school uitvoert.
Op school
VO-scholen
Gedeeltelijk uit regulier budget, exclusief een activiteitenbudget
Een aantal keer per schooljaar, hoeveelheid in overleg
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.