Innoveren met LEF

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar, deze subsidieronde vindt 1x per 2 jaar plaats. De nieuwe innovatiesubsidie ronde is geopend. Deadline voor indienen is uiterlijk op 28 februari 2024. Wil je eens sparren over een aanvraag? Neem dan contact op met Jessica Hilhorst of Milou Timmerman. Het indienen van de aanvraag kan op deze pagina (e-herkenning vereist)

Het LEF ondersteunt, in samenwerking met de gemeente Leiden, alle Leidse onderwijsinnovatieprojecten. We organiseren hiervoor een aantal ‘Innoveren met LEF’ bijeenkomsten, met als doel om van en met elkaar te leren en zo meer impact te creëren, de kennisdeling te verhogen en het borgen van de innovaties in de verschillende organisaties. Hou deze pagina in de gaten voor de eerstvolgende data. Meer informatie over de onderwijsinnovatiesubsidie is te vinden op deze pagina.

Loading...

Aanbod

Praktijkervaringen

Loading...