Innoveren met LEF

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar, dezesubsidieronde vindt 1x per 2 jaar plaats. In mei 2022 ontvingen twintig plannen de subsidie Onderwijsinnovatie (zie hieronder bij Toegekende subsidies) en al deze mooie initiatieven ontmoeten elkaar via ‘Innoveren met LEF’.

Het LEF ondersteunt, in samenwerking met de gemeente Leiden, alle Leidse onderwijsinnovatieprojecten. Dit gebeurt middels 4 bijeenkomsten ‘Innoveren met LEF’, met als doel om van en met elkaar te leren en zo meer impact te creëren, de kennisdeling te verhogen en het borgen van de innovaties in de verschillende organisaties. De kick-off heeft in juni 2022 plaatsgevonden en de data van de volgende bijeenkomsten vind je verderop op deze netwerkpagina. Wil je buiten de bijeenkomsten van innoveren met LEF eens met elkaar sparren of kennis uitdelen? Weet elkaar dan te vinden via deze netwerkpagina.

Innoveren met LEF #3

Deze bijeenkomst staat in het teken van het borgen van je project, stilstaan bij welke kennis en ervaringen je hebt opgedaan en hoe je project bijdraagt aan je hogere doel

tijd: 15:30 - 17:00
plaats: ‘t LEF, Stationsplein 107 in Leiden
Deelnemen

Praktijkervaringen

Loading...