Innoveren met LEF

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar, deze subsidieronde vindt 1x per 2 jaar plaats. Op dit moment loopt de ronde onderwijsinnovatie 2024-2025, met dertien projecten.

Het LEF ondersteunt, in samenwerking met de gemeente Leiden, alle Leidse onderwijsinnovatieprojecten. We organiseren hiervoor een aantal ‘Innoveren met LEF’ bijeenkomsten, met als doel om van en met elkaar te leren en zo meer impact te creëren, de kennisdeling te verhogen en het borgen van de innovaties in de verschillende organisaties. Meer informatie over de onderwijsinnovatie subsidie is te vinden op deze pagina.

Loading...

Aanbod

Praktijkervaringen

Loading...