Leren met de Stad

Vanuit Leren met de Stad is de Leergemeenschap STAD gevormd. Een plek waar docenten, onderzoekers, ambtenaren en stadspartners elkaar trainen in de competenties om onderwijs en onderzoek rond maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen. Daarbij streven we naar onderwijs en onderzoek met maatschappelijke impact voor de studenten, docenten, de gemeente en andere stadspartners. Elke bijeenkomst van de Leergemeenschap STAD bestaat uit een intervisiebijeenkomst (rond een thema) en een learning community

Onderwijs in de Leidse regio

Praktijkervaringen

Loading...