Leren met de stad

Vanuit Leren met de Stad is de Leergemeenschap STAD gevormd. Een plek waar docenten, onderzoekers, ambtenaren en stadspartners elkaar trainen in de competenties om onderwijs en onderzoek rond maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen. Daarbij streven we naar onderwijs en onderzoek met maatschappelijke impact voor de studenten, docenten, de gemeente en andere stadspartners. Elke bijeenkomst van de Leergemeenschap STAD bestaat uit een intervisiebijeenkomst (rond een thema) en een learning community

Onderwijs in de Leidse regio
Presenteren met de Stad

Ben jij benieuwd naar de bevindingen van Leidse studenten die afgelopen semester hebben gewerkt aan een stage, onderzoek, vak of minor bij Leren met de Stad? Zet dan Presenteren met de Stad in je agenda! Op een interactieve markt laten verschillende groepen studenten van het wo, hbo en mbo zien welke maatschappelijke impact zij hebben gemaakt in de stad.

tijd: 14:30 – 16:30
plaats: Het Gebouw, Arubapad 2 in Leiden
Deelnemen
Leergemeenschap STAD

Hoe betrekken we stakeholders goed tijdens het leren met de stad én op welke manier kunnen we eindresultaten beschikbaar maken voor verschillende stakeholders? Interesse om er bij te zijn?

tijd: 15:00 – 17:00
plaats: Het Gebouw, Arubapad 2 in Leiden
Deelnemen

Praktijkervaringen

Loading...