Leren met de Stad: Leidse studenten maken samen impact én leren met de stad

Bij Leren met de Stad, dat een initiatief is van Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, gemeente Leiden en inmiddels ook mboRijnland, staat de onderwijsvorm community engaged learningcentraal. Dit houdt kort gezegd in dat studenten en docenten samen met maatschappelijke partners en bewoners aan vraagstukken uit de samenleving werken. Studenten doen dit als onderdeel van hun studie en zijn zo in staat om hun opgedane kennis in te zetten in de praktijk. Vanuit Leren met de Stad is ook de Leergemeenschap STAD gevormd. Een plek waar docenten, onderzoekers, ambtenaren en stadspartners met elkaar werken aan de competenties om onderwijs en onderzoek rond maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen.

Onderwijs in de Leidse regio

Praktijkervaringen

Loading...