Gelijke kansen in Leiden bij de overgang PO/VO

Ook in Leiden zijn Gelijke Kansen een veelbesproken thema: in de stad, in de school en in de klas. Leraren streven ernaar om leerlingen Gelijke Kansen te bieden, bijvoorbeeld door passende ondersteuning te bieden zodat leerlingen een schoolcarrière volgen die bij hen past. Met het project* ‘Gelijke Kansen in Leiden bij de overgang PO-VO’ proberen we hier een steentje aan bij te dragen door zicht te krijgen op ontwikkelingen in het Leidse onderwijs.

Corona gooide ons project volledig op zijn kop, maar we vonden andere wegen. De webinars waren bijvoorbeeld een succes. De te bereiken effecten – denk aan het vergroten van het bewustzijn bij leraren en het vertrouwd raken met het voeren een van een duurzame en professionele dialoog – staan onverminderd overeind.

Bijeenkomsten

Conferentie gelijke kansen

Deze conferentie is een unieke gelegenheid om met professionals uit opvang, onderwijs, welzijn en zorg samen te komen en in gesprek te gaan over kansengelijkheid in Leiden.

Programma:

  • Een lezing van een inspirerende gastspreker
  • Een zaalgesprek onder leiding van Sofie van den Enk
  • Deelsessies met thema’s voorschool, talenten, school en po-vo
  • Een bijdrage van prof. dr. Eddie Denessen
  • Afsluitende borrel
tijd: 13:30 - 17:30
plaats: Scheltema Leiden, Marktsteeg 1 in Leiden
Deelnemen

Vijf swipezines

Dit project wordt natuurlijk vervolgd: na de zomervakantie maken we vijf zogeheten swipezines, inspirerende digitale magazines die ook heel makkelijk te lezen zijn op een mobiel. Je kunt langs de hoogtepunten ‘swipen’, en met de ‘lees meer’-button vind je verdieping. Op basis van de uitkomsten van onderzoeken van de Universiteit Leiden maken we vijf edities met ieder een eigen thema. We belichten ieder thema vanuit verschillende invalshoeken. Hoe kijken leerlingen en leraren hier tegenaan? Wat gebeurt er in Leiden al als good practice? En wat is er bekend uit (landelijk) onderzoek of via andere inspirerende praktijken? Je leest het iedere maand in een nieuwe editie van het magazine.

Gebruik het magazine vooral ter inspiratie. Ga met collega’s het gesprek aan over Gelijke Kansen en gebruik de voorbeelden in je eigen lessen. Samen leveren we een bijdrage aan Gelijke Kansen in Leiden.

Bekijk hier onze nieuwste uitgave van ....

Editie 1
Editie 2
Editie 3
Editie 4
Editie 5
Editie 5

Praktijkervaringen

Loading...