Motivatie als Motor voor Professionalisering

In dit programma wordt het door Mennes ontwikkelde instrumentarium in een nieuw werkveld ingezet. Primair doel is om de talenten van pedagogisch medewerkers beter te benutten en daardoor meer motivatie te geven voor professionalisering. Indirect doel is het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie.

Meer info? Kijk op de website van de Leidse Aanpak
Op locatie
Pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden.
Interesse? Neem contact op met Annemieke Constandse

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.