Aanbieders

Een heel diverse groep aanbieders verzorgt het rijke aanbod voor educatieteams en leerlingen in de Leidse regio.‌
‌‌
‌Hieronder vind je een overzicht van alle verschillende aanbieders en hun aanbod. ‌
‌‌
‌Mis je aanbod of aanbieders in dit overzicht? Laat het ons weten, via de knop delen rechts bovenin het scherm.

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling

Totaal aanbod: 17

De 60 onderwijspartners binnen de Leidse Aanpak bieden elkaar onderwijsprogramma’s en -ondersteuning, ontwikkeld om kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar hun talenten te laten vinden en ontwikkelen.

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ)

Totaal aanbod: 17

Het ONZ is een samenwerking tussen Universiteit Leiden en TU Delft. ONZ heeft een ruim aanbod in docentprofessionalisering voor docenten op het voortgezet onderwijs.

Technolab

Totaal aanbod: 11

Technolab organiseert workshops en projecten voor het basis- en voortgezet onderwijs. Kernwaarden zijn: onderzoeken, ontdekken, ontwerpen, spelen en altijd: DOEN!

CJG Leiden en GGD Hollands Midden

Totaal aanbod: 11

Centrum voor Jeugd en Gezin geeft gratis advies over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden. Niet alleen voor ouders, maar ook voor professionele opvoeders en andere betrokkenen!

JES Rijnland

Totaal aanbod: 10

JES biedt kinderen in een sociaaleconomisch kwetsbare positie én hun ouders ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s om talenten optimaal te ontplooien en achterstanden te voorkomen

ICLON Universiteit Leiden

Totaal aanbod: 8

Het ICLON biedt cursussen voor docentprofessionalisering, waaronder over Blended Learning, inclusief onderwijs, actieve leervormen.

Leiden Education Fieldlab

Totaal aanbod: 6

Het LEF biedt ruimte voor Leidse onderwijsprofessionals. Ons doel: onderzoek en innovatie versterken en een broedplaats creëren om cross-overs te benutten om zo op andere manieren te (leren) innoveren

BplusC

Totaal aanbod: 5

Wij willen alle inwoners van Leiden e.o. verrijken met kunst, cultuur en kennis, door binnen- en buitenschoolse cursussen en workshops, studieplekken en oefenruimtes, optredens, lezingen en debatten.

Kenniscentrum Angst & Stress Leiden

Totaal aanbod: 4

Het doel van KAS is stress- en angstklachten bij kinderen/jongeren zo vroeg mogelijk te herkennen en verhelpen met laagdrempelige interventies en met een hulplijn/workshops voor onderwijsprofessionals

Gemeente Leiden

Totaal aanbod: 4

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Hiervoor worden onder andere subsidies voor onderwijsinnovaties uitgekeerd en stimuleren we ook samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.

Universiteit Leiden

Totaal aanbod: 4

Universiteit Leiden is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeks­universiteiten. De universiteit heeft zeven faculteiten en is gevestigd in Leiden en Den Haag.

Cultuureducatiegroep

Totaal aanbod: 3

Wij ondersteunen scholen bij het vormgeven van kwalitatieve cultuureducatie. We zoeken verbinding met andere vakgebieden en brengen de school in contact met verschillende (lokale) culturele partners.

Hogeschool Leiden

Totaal aanbod: 2

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool, met een breed portfolio van bacheloropleidingen, professionele masteropleidingen en aanbod op het gebied van leven lang leren.

SOL netwerk

Totaal aanbod: 2

SOL is een jonge, brede welzijnsinstelling. Met specifieke expertise op jeugd en jongeren ontwikkelt het SOL nieuwe initiatieven die bijdragen aan veilige, gezonde en kansrijke wijken.

Stichting Move

Totaal aanbod: 2

Move zet zich in voor jongeren van 10 tot 16 jaar. In de doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke positie zij in de samenleving kunnen innemen.

Studio Moio

Totaal aanbod: 2

Studio Moio zet zich in om jongeren (14-30) die om wat voor reden dan ook vastlopen in het reguliere onderwijs te motiveren om plezier te hebben in leren en in zich ontwikkelen.

Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden

Totaal aanbod: 2

De Gemeentelijke Schoolsportcommissie Leiden organiseert jaarlijks in samenwerking met de desbetreffende verenigingen en aanbieders talloze laagdrempelige kennismakingscursussen voor de Leidse jeugd!

Naturalis

Totaal aanbod: 1

Fascinatie voor biodiversiteit, dat is ons fundament. In ons prijswinnende en indrukwekkende museum collectie, kennis en data brengen we het leven op aarde in kaart.

Stichting Vitalis

Totaal aanbod: 1

Stichting Vitalis koppelt kinderen tussen 5 en 18 jaar die zich in een kwetsbare positie bevinden aan een volwassen vrijwilliger. Samen trekken ze een jaar lang met elkaar op .

Bright Kids

Totaal aanbod: 1

Bright Kids helpt bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en studenten met vragen over teamscholing, opzetten van verrijkingsklassen, verrijking met materialen en versnelling van leerlingen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland

Totaal aanbod: 1

Wij helpen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om mee te doen aan sport, cultuur of zwemles. Voor die kinderen en jongeren betaalt het fonds de contributie en indien nodig kleding en attributen

Stichting Leergeld

Totaal aanbod: 1

Stichting Leergeld Leiden en Omstreken ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar en biedt ze kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

SchuldHulpMaatje

Totaal aanbod: 1

SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en via internet en getrainde vrijwilligers op persoonlijke en deskundige wijze hulp te bieden.

Team-Kim

Totaal aanbod: 1

Team-Kim gelooft in de kracht van persoonlijke verhalen. Voor groep 5 t/m 8 hebben wij een lesprogramma ontwikkeld waarbij een ervaringsdeskundige met kinderen in gesprek gaat over kindermishandeling.

Verwonder om de Hoek

Totaal aanbod: 1

Verwonder om de hoek verbindt leerkrachten, ouders/verzorgers, buitenschoolse organisaties en aanbieders. Op hun platform kunnen alle educatieve activiteiten uit de regio gevonden worden..

VR Learning Lab

Totaal aanbod: 1

VR Learning Lab biedt masterclasses, trainingen en kennisdeling rond VR en AR in de klas, zowel voor theoretische kennis als praktische vaardigheden om je eigen onderwijsinnovatie te ontwerpen.

Brijder Jeugd

Totaal aanbod: 1

Brijder Jeugd is er voor jongeren van 12 tot 23 jaar. De afdeling preventie geeft voorlichting over alcohol, drugs, tabak en gamen op scholen, festivals en in het uitgaansleven.

Kwikstart

Totaal aanbod: 1

Op Kwikstart vind je alle te regelen zaken vanaf je 18e jaar op een rijtje! Daarnaast kun je veel informatie vinden over allerlei vormen van hulp, je gezondheid en rechten en plichten.

Vliegende brigade NT2

Totaal aanbod: 1

De Vliegende Brigade is opgericht om nieuwkomers te begeleiden nadat zij hebben deelgenomen aan de taalklassen, voor onderwijsondersteuners NT2 bij de overgang naar de basisschool én het vervolg.

Kopklas Leiden

Totaal aanbod: 1

De doelstelling van de Kopklas is dat anderstalige basisschoolleerlingen het Nederlands zodanig gaan beheersen dat dit de basis vormt voor een succesvolle loopbaan binnen het vo.

Vakgroep Bewegingsonderwijs

Totaal aanbod: 1

De Stedelijke Vakgroep Bewegingsonderwijs Leiden zet zich in voor kwalitatief en kwantitatief beter bewegingsonderwijs voor alle basisscholen in Leiden.

Naar buiten! Regio Leiden

Totaal aanbod: 1

Naar buiten! zorgt ervoor dat alle kinderen buiten iets bijzonders beleven. Wij gunnen elk kind het ontdekken en beleven van de natuur. Wie meer buiten is, is gezonder en gelukkiger.

Da Vinci Lammenschans

Totaal aanbod: 1

Het Da Vinci Lammenschans is voor iedere leerling met een vmbo- en mavo-advies (ook lwoo). Het belangrijkste voor ons? Dat iedereen zich op zijn of haar plek voelt!

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.