CJG Leiden en GGD Hollands Midden

Centrum voor Jeugd en Gezin geeft gratis advies over het opvoeden en opgroeien van kinderen in alle leeftijden. Niet alleen voor ouders, maar ook voor professionele opvoeders en andere betrokkenen!

Aanbod van deze aanbieder

Placeholder image

Elk CJG heeft een pedagogisch adviseur voor opvoedvragen die iets meer aandacht vraagt dan de jeugdverpleegkundige kan bieden. Voor iedereen met kinderen tot 18 jaar.

Meer info? Bekijk de website van het CJG
Op locatie
Leerlingen t/m 18 jaar oud.
Kosten gedekt door de gemeente

Placeholder image

De jeugdarts of jeugdverpleegkundige is een vaste samenwerkingspartner van scholen, zowel PO als VO. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen meedenken bij zorgen op lichamelijk, psychosociaal of cognitief gebied. Bijvoorbeeld bij: schoolverzuim, leerproblemen, onbegrepen gedrag, psychosociale problematiek, gezinsproblematiek. Vaak gaat het om combinaties. De jeugdarts of sociaal verpleegkundige denkt mee over de eventuele hulp die nodig is. Het is mogelijk dat hij/zij de jongere uitnodigt voor een preventief gesprek / onderzoek, meedenkt bij verzuimbeleid, overleg heeft met specialisten en/ of verwijzingen realiseert. Daarnaast kan hij/ zij ook als contactpersoon fungeren voor de jongere en/ of de ouders. Op deze manier wordt de hulpverlening binnen en buiten school beter op elkaar afgestemd.

Benieuwd op welke momenten ouders, kinderen en jongeren contact hebben met de jeugdgezondheidszorg? Kijk dan op de website van het CJG
Op school en op locatie
Scholen van het PO en VO.
Kosten gedekt door de gemeente Leiden
In overleg met school worden er lessen ingepland
Vragen stellen en/of aanmelden kanvia de website van het CJG

Placeholder image

Door te werken volgens de werkwijze van het Ondersteuningsteam komt er meer lijn in de preventie-activiteiten en is het voor eenieder duidelijk wie wat en wanneer op de school uitvoert.
Op school
VO-scholen
Gedeeltelijk uit regulier budget, exclusief een activiteitenbudget
Een aantal keer per schooljaar, hoeveelheid in overleg
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Placeholder image

In dit traject werken wordt samen met school/schoolbestuur gewerkt aan een sociaal veilige omgeving, met als eindresultaat een interactieve PDF met daarin alle afspraken rondom sociale veiligheid.
Op school
VO-scholen
Bedrag berekend per leerling
Begeleidingstraject van 2 jaar
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Placeholder image

De aanpak welbevinden die de GGD voorstaat maakt dat scholen het overzicht houden, de juiste interventies inzetten, docenten/mentoren worden getraind en dat ouders worden meegenomen in de communicatie.
Op school
VO-scholen
€2,000,- per traject.
Vanuit het ondersteuningsaanbod Gezonde School kan een bijdrage aangevraagd worden
Wordt bepaald in overleg met school
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Placeholder image

Lessenserie Booka Booka is een soapserie voor de onderbouw van het VO over verschillende leefstijlthema’s. Na het kijken van de afleveringen maken de leerlingen een viertal lessen door middel van een E-learning.
Op school
Onderbouw van het VO
Kosten zijn €5,- per leerling.
4 lessen
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Placeholder image

De weerbaarheidstraining richt zich op het vergroten van het zelfbeeld van leerlingen, het aanleren van sociale competenties en het verbeteren van het groepsklimaat in de klas.
Op school
Leerlingen van het PO
Kosten zijn ± €2000,-- per traject.
Gedeeltelijke vergoed door de Gemeente/gedeeltelijk vanuit school
Dit traject bestaat uit een aantal lessen
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Placeholder image

In dit traject werken wordt samen met school/schoolbestuur gewerkt aan een sociaal veilige omgeving, met als eindresultaat een interactieve PDF met daarin alle afspraken rondom sociale veiligheid.
Op school en digitaal
Scholen van het PO
Maatwerk
Begeleidingstraject duurt 2 jaar
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Placeholder image

Hart & Ziel is een monitoringsinstrument om het sociaal-emotioneel welbevinden en de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. Door Hart & Ziel wordt de brug tussen onderwijs en zorg gelegd.
Op school
Scholen van het PO
Gedeeltelijke vergoed/gedeeltelijk vanuit school (kosten leerlingvolgsysteem)
Begeleidingstraject / aantal keer per jaar
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Placeholder image

Met Fit&Fruitig wordt samen met een school gewerkt aan de thema’s voeding en bewegen doormiddel van werkgroepen, een interactief beleid, lokale samenwerkingen en team- en ouderbijeenkomsten.
Op school
Scholen van het PO
Vergoeding na aanvraag bij de Gezonde School
Begeleidingstraject: tussen de 10 en 20 uur
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Placeholder image

Het inzetten van voorlichting en educatie om jongeren bewust te maken van de risico’s van genotmiddelengebruik/sociale media en hen weerbaarder maken om deze verleidingen te weerstaan.

Meer info? Kijk op de website van van de GGD
Op school
Klassen uit het VO
Kosten gedekt door de gemeente Leiden (vanuit subdidies)
In overleg met school worden er lessen ingepland
Aanmelden kan door te mailen naar het CJG

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.