Training activerende didactiek, motivatie en zelfregulatie

Activerende didactiek gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs dat zij krijgen. Leerlingen zijn echter niet altijd zo actief bezig met de leerstof als we zouden willen. Welke didactische strategieën heb je als docent in handen om leerlingen betrokken te maken bij de lesinhoud? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd blijven en regie nemen over het eigen leerproces? Welke activerende werkvormen en hulpmiddelen kan je als docent inzetten om leeropbrengsten te vergroten? Tijdens deze workshop worden handvatten gegeven en theorie en praktische oefeningen die direct toepasbaar zijn in de praktijk en antwoord geven op bovenstaande vragen. Ook zal er ruimte zijn voor het bekijken en analyseren van best practices uit de eigen onderwijspraktijk en die van collega’s. De bijeenkomst is te volgen voor docenten van alle schoolvakken.

Meer info? Kijk op de website van het ONZ
Leiden en Den Haag
Leraren van het VO.
Voor leden van ONZ is deze bijscholing gratis, voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €115 voor een eendaagse nascholing en €235 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s.
Dinsdag 1 februari 2022 van 15.00 tot 18.00 uur
Meld je nu aan!

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.