Nieuwe Ruimte voor leren

Ervaar je dat het huidige onderwijssysteem geen antwoord meer biedt op de vragen die nu en in de toekomst op ons afkomen? Wil je onderwijs op een andere manier vormgeven? Hoe creëer je beweging bij jezelf en in je team? In de training Nieuwe ruimte voor leren leer je hoe je samen met collega's tot vernieuwing kunt komen, waarbij je elkaars kwaliteiten en creativiteit benut. Het LEF (Leiden Education Fieldlab) en Ruimtehouders bieden deze praktische training om de antwoorden op jouw vragen te verkennen. Je gaat direct aan de slag met een concreet vraagstuk in je eigen praktijk.

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Online en op locatie
Je bent een ambitieuze professional die leer- en/of innovatieprocessen begeleidt, bijvoorbeeld docent, trainer of coach.
€ 2.350,- (excl. btw). Dit is inclusief koffie/thee, maaltijden, literatuur en kosten voor de overnachting van de tweedaagse.
6 maanden, start op 3 februari 2022
Meld je nu aan!

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.