Ondersteuning bij implementatie aanvullend/verrijkend cultuuraanbod

Totaal hoeveelheid aanbod met deze tag: 1

Aangeboden door

Alle Leidse scholen hebben een adviseur cultuureducatie bij Cultuureducatiegroep die hen kan helpen bij het opstellen van een cultuurplan, dit opnemen in het schoolplan, aanvragen van subsidies, coaching van leerkrachten, inspiratie, innovatie, etc.

Meer info? Kijk op de website van de Cultuureducatiegroep
Op school
Scholen
Dit wordt gefinancierd vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
Neem contact op met je adviseur cultuureducatie of de Cultuureducatiegroep

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.