Management van Motivatie in het Voortgezet Onderwijs

Leerlingen in dezelfde klas kunnen onderling verschillen in niveau, voorkennis, interesses, doorzettingsvermogen, angst om te falen, et cetera. Hoe stem je je onderwijs af op al die individuele behoeften? Dr. Fred Janssen (ICLON) ontwikkelde een methode om lessen zo in te richten dat leerlingen meer maatwerk krijgen. Door leselementen om te draaien, geef je leerlingen de keuze om zelf met een taak aan het werk te gaan of eerst de instructie van de docent te volgen.

Meer info? Kijk op de website van de Leidse Aanpak
Op school
Onderwijsteams
Interesse? Lees de flyer op de website van de Leidse Aanpak en/of neem contact op met Bianca Hokke.

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.