LAB- het netwerk #3

Ook dit netwerk zal er een gastspreker zijn die ons op de hoogte brengt van de meest recente wetenschappelijke literatuur. Zoals elke bijeenkomst zal er ruimte zijn voor een stukje kennisdeling én de mogelijkheid om met elkaar te netwerken tijdens de afsluitende borrel.

tijd: 14:00 - 16:00
plaats: ‘t LEF, Stationsplein 107 in Leiden