Conferentie gelijke kansen

Deze conferentie is een unieke gelegenheid om met professionals uit opvang, onderwijs, welzijn en zorg samen te komen en in gesprek te gaan over kansengelijkheid in Leiden.

Programma:

  • Een lezing van een inspirerende gastspreker
  • Een zaalgesprek onder leiding van Sofie van den Enk
  • Deelsessies met thema’s voorschool, talenten, school en po-vo
  • Een bijdrage van prof. dr. Eddie Denessen
  • Afsluitende borrel
tijd: 13:30 - 17:30
plaats: Scheltema Leiden, Marktsteeg 1 in Leiden