Burgerschapsbijeenkomsten

De eerste bijeenkomst is erop gericht om deelnemers te inspireren tot het formuleren van een schoolspecifieke visie op burgerschapseducatie. Hoe verhouden individuele leerlingen, ouders en personeelsleden zich tot de school als gemeenschap en tot de school als onderdeel van de samenleving? Hoe ver reikt de ambitie op jouw school om samen te willen bijdragen aan een groter geheel?

De tweede bijeenkomst wil bijdragen aan inclusief onderwijs, door handvatten aan te reiken voor het ontwerpen van een pedagogische lespraktijk en lessenreeksen waarin ook aandacht is voor niet-dominante perspectieven, identiteiten en verhalen.

In bijeenkomst 3 staan we stil bij de doelstellingen en ambities van burgerschapseducatie in een tijd waarin het vertrouwen in overheid en publieke instituties tanende is. In een tijd waarin het welwillende gezag van de docent niet vanzelfsprekend is, en ook hij in de klas door sommigen institutioneel gewantrouwd kan worden. Hoe ga je hier als docent mee om? Welke diepe overtuigingen geven jouw professionele handelen, identiteit en inzet voor burgerschapseducatie vorm in tijden van beproeving? Aan het eind van deze bijeenkomst heb je een scherper zicht op de ontwikkelvragen Wie ben ik, wat wil ik en wat doe ik als onderwijsprofessional?
Online
Leraren, rectoren, schoolleiders en intern begeleiders van het VO.
Voor leden van ONZ is deze bijscholing gratis, voor docenten van niet-partnerscholen worden wel kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €95 voor een eendaagse nascholing en €175 voor meerdaagse nascholingen zoals PLG’s.
- Donderag 16 december 2021 van 14.00 tot 17.00 uur
- Donderdag 17 februari 2022 van 14.00 tot 17.00 uur
- Donderag 7 april 2022 van 14:00 tot 17:00 uur
Meld je nu aan voor de eerste bijeenkomst!
Meld je nu aan voor de tweede bijeenkomst!
Meld je nu aan voor de derde bijeenkomst!

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.