Stichting Move

Move zet zich in voor jongeren van 10 tot 16 jaar. In de doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke positie zij in de samenleving kunnen innemen.

Aanbod van deze aanbieder

Placeholder image

Met Move your world komen jongeren op het vmbo vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze werken samen, verkennen hun mogelijkheden en brengen die meteen in de praktijk. Ze ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun eigen bedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen.

Meer info? Bekijk het het project
Op school
Leerlingen van het vmbo.
Kosten gedekt door de gemeente
In overleg met de school, gemiddeld 7 lesuren gedurende 1 tot 4 weken.
Aanmelden kan via de het aanmeldformulier

Placeholder image

In ons basisschoolproject ontdekken kinderen uit een kwetsbare wijk welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij. In vier tot zes maanden leren studenten en kinderen elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. De kinderen ontdekken hun talenten en leren trots te zijn op zichzelf, het resultaat en de wijk.

Meer info? Bekijk het het project
Op school
Leerlingen van het PO.
Kosten gedekt door de gemeente
In overleg met de school, gemiddeld 2x per maand gedurende 3-4 maanden.
Aanmelden kan via de het contactformulier

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.