Centrum onderwijs en innovatie Leiden (COIL)

COIL verzorgt nascholing, advies & begeleiding voor onderwijsprofessionals, voor een duurzame onderwijsontwikkeling. We focussen op wat echt belangrijk is, om samen met jou tot oplossingen te komen.

Aanbod van deze aanbieder

Placeholder image

Ben jij leraar in het basisonderwijs en breng je graag kinderen in contact met muziek, kunst, verschillende instrumenten, culturen en voorstellingen? Met jou als Vakspecialist Muziek in huis kan een school veel beter inspelen op de behoeften van kinderen, de mogelijkheden van het team en de wensen van ouders naar meer en beter muziekonderwijs. Na de post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek kun jij de muzieklessen van groep 1 t/m 8 op jouw basisschool gaan verzorgen.

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Hogeschool Leiden
Leraren van het PO met affiniteit voor muziek.
€ 2100,- incl. e-learningomgeving, excl. benodigde literatuur.
1 jaar, bestaand uit 15 bijeenkomsten van twee uur. Start op 8 februari 2022
Schrijf je nu in!

Placeholder image

Werk je als leerkracht in het reguliere basisonderwijs en wil je graag een overstap maken naar het vrijeschoolonderwijs? Of werk je als leerkracht in het vrijeschool onderwijs en wil je je de vrijeschoolpedagogie eigen maken? Bij deze post-hbo Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO) leer je vanuit de menskunde en het leerplan voor de kleuters tot en met klas 6 je eigen onderwijs vorm te geven.

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Hogeschool Leiden
(vak)leerkrachten met een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs die in het vrijeschoolonderwijs (willen) gaan werken of tot 3 jaar werkzaam zijn in een vrijeschool.
€1.595,- (incl. studiemap, koffie/thee, lunch en één herkansingsmogelijkheid, excl. literatuur).
1 jaar, start op 15 december 2021
Meld je nu aan!

Placeholder image

Werk je als leerkracht in het (vrijeschool)basisonderwijs? Wil je je verdiepen in kunstvakken van de vrijeschool? Bekijk of de Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs Kunst (BVO Kunst) bij je past. Het doel van deze opleiding is om jou als leerkracht te inspireren en om je kennis en vaardigheden op het gebied van de vrijeschool kunstvakken bij te brengen.

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Hogeschool Leiden
Leerkrachten uit het basis(vrijeschool)onderwijs die het kunstzinnige element in hun onderwijs willen opfrissen, scholen en verdiepen. Het maakt niet uit hoelang je werkzaam bent in het onderwijs.
€ 1.495,- (incl. studiemap, koffie/thee, lunch, materialen en één herkansingsmogelijkheid, excl. literatuur).
6 maanden, verdeeld over 8 bijeenkomsten. Start op 19 januari 2022
Geef nu je interesse om deel te nemen op!

Placeholder image

Ben jij leerkracht in het kleuteronderwijs en werkzaam op een vrijeschool? Wil jij je blik verbreden en jouw kennis van de kleuterpedagogiek en didactiek opfrissen of verdiepen? Of heb je vraagstukken met betrekking tot het jonge kind die je verder zou willen onderzoeken, zodat je individueel en met je team verder kunt? Dan zit je met deze basiscursus goed.

Meer info? Kijk op de website van het COIL
De eerste drie lessen zijn online en de laatste les vindt plaats in Utrecht (of op Hogeschool Leiden).
Kleuterleerkrachten die op een vrijeschool (willen) werken en verdieping zoeken. Ook als je als kleuterleerkracht werkzaam bent in de invalpool ben je van harte welkom.
€ 500,- (incl. koffie/thee, lunch en studiehandleiding).
3 maanden, verdeeld over vier bijeenkomsten. Start op 26 januari 2022.
Meld je nu aan!

Placeholder image

Ben je docent in het mbo en wil je Pedagogisch Didactisch Getuigschrift behalen? Tijdens deze opleiding krijg jij de kans om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen en versterk je jouw docentschap. In circa 1,5 jaar nemen we je mee langs de belangrijkste facetten van het vak. Na afronding van de opleiding voldoe je aan de bekwaamheidseisen voor de leraar in het mbo (in navolging van de Wet BIO).

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Hogeschool Leiden of op een externe locatie vlakbij de hogeschool.
Mbo-docenten zonder onderwijsbevoegdheid die tijdelijk in dienst zijn genomen door de mbo-instelling (zij-instromer).
€ 5.950,- (inclusief online studiemateriaal, koffie/thee en lunch tijdens de studiedagen, exclusief literatuur). Onbevoegde docenten in het mbo komen in veel gevallen in aanmerking voor de subsidie zij-instroom.
ongeveer 1,5 jaar, start op 25 januari 2022
Meld je nu aan!

Placeholder image

Wat doe je als je met kinderen buiten bent en wat is jouw rol als professional? Welke (leer)ervaringen doen kinderen op als ze klauterend, balancerend en zich vastgrijpend aan takken een weg omhoog vinden? De Outdoor Living & Learning Academy (OLLA) biedt een aantal boeiende activiteiten aan om je te inspireren en te helpen bij het betrekken van de natuur bij jouw werk met kinderen en jongeren. Hierbij wordt jouw pedagogische blik geprikkeld en je gaat creatiever kijken naar wat er buiten allemaal kan; er is zoveel mogelijk in de natuur!

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Verschillend per aanbod
Leerkrachten en pedagogische professionals in onderwijs, zorg en opvang.
De kosten variëren per workshop en training. Deze vind je op de flyer per training.
De workshops en trainingen van OLLA zijn wisselend in duur en aantal bijeenkomsten.
Meeer info over aanmelden

Placeholder image

De zweetvoetenman die kinderen enthousiasmeert voor juridische wetten en regels, het land van de grote woordfabriek dat kinderen de waarde van taal laat ontdekken, de vraag ‘Was de aarde vroeger plat?’ die de kinderen meeneemt in de wereld van poëzie. Zomaar een greep uit de vele boeken waar wij mee werken. Ben je leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs onderwijs en wil jij je verdiepen in het leesonderwijs? Wil je leren hoe jij jeugdliteratuur effectief kunt inzetten tijdens jouw lessen? Bekijk de mogelijkheden van de cursus Specialist jeugdliteratuur in het basisonderwijs.

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Hogeschool Leiden
Leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs die al beschikken over de basiskennis van leesonderwijs.
€ 1.495,- (incl. studiemap, koffie/ thee, één herkansingsmogelijkheid en een boekenpakket met literatuur à € 250,-).
8 maanden, start op 9 februari 2022
Meld je nu aan!

Placeholder image

Een kleuter staat spelend in de wereld. Spel heeft een belangrijke waarde voor het opgroeien van kinderen én voor het 'kind zijn' en vormt dan ook de basis van goed onderwijs aan kleuters. Wil je leren hoe je kleutergericht onderwijs kunt geven? Hoe taal daarin een belangrijke plek heeft? Hoe je de natuur kunt betrekken als krachtige leeromgeving? En wil je ook leren hoe je woorden kunt geven aan jouw visie op kleuteronderwijs? Dan is deze post-hbo opleiding iets voor jou!

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Hogeschool Leiden
Leerkrachten die werkzaam zijn in groep 1 en/of 2 in het (speciaal) basisonderwijs.
€2.400,- (incl. diploma- en registratiekosten CPION, excl. literatuur).
10 maanden, start op 22 september 2021. De vaste lesdag is op woensdag.
Meld je nu aan!

Placeholder image

Ervaar je dat het huidige onderwijssysteem geen antwoord meer biedt op de vragen die nu en in de toekomst op ons afkomen? Wil je onderwijs op een andere manier vormgeven? Hoe creëer je beweging bij jezelf en in je team? In de training Nieuwe ruimte voor leren leer je hoe je samen met collega's tot vernieuwing kunt komen, waarbij je elkaars kwaliteiten en creativiteit benut. Het LEF (Leiden Education Fieldlab) en Ruimtehouders bieden deze praktische training om de antwoorden op jouw vragen te verkennen. Je gaat direct aan de slag met een concreet vraagstuk in je eigen praktijk.

Meer info? Kijk op de website van het COIL
Online en op locatie
Je bent een ambitieuze professional die leer- en/of innovatieprocessen begeleidt, bijvoorbeeld docent, trainer of coach.
€ 2.350,- (excl. btw). Dit is inclusief koffie/thee, maaltijden, literatuur en kosten voor de overnachting van de tweedaagse.
6 maanden, start op 3 februari 2022
Meld je nu aan!

Dit project wordt uitgevoerd door Eddie in opdracht van de Gemeente Leiden en de Leidse Schoolbesturen.